| google | 個人信貸 | 貸款 | 應用程式 | App | Google Play

Google開始封鎖Google Play上的發薪日貸款程式

繼2016年拒絕高利率貸款廣告後,Google今年夏天開始禁止收取過高利息的個人信貸服務App上架Google Play,要封殺年利率高達三位數的發薪日貸款程式

2019-10-14