| Messenger | Instagram | CRM | 平臺整併 | 平臺整合

Messenger API開始支援Instagram通訊

企業現在可以在既有的工具中整合Messenger API,創建新的工作管線與Instagram上的用戶通訊

2020-10-21

| Messenger | Instagram | IG | 平臺整合 | 臉書

臉書開始整併旗下三大通訊平臺,IG與Messenger先行

Messenger與IG用戶將可以跨平臺直接聊天,不需下載彼此的程式

2020-10-01